Navigeer naar content

Wat houdt de Wet flexibel werken (Wfw) in?

In de Wet flexibel werken (Wfw) is geregeld dat werknemers kunnen vragen om meer of minder uren te werken, om de werktijden te veranderen of om op een andere werkplek te werken. Door de Wet flexibel werken kunnen werknemers hun werk beter laten aansluiten op hun persoonlijke situatie. Dat past ook bij de Wet arbeid & zorg. De Wet flexibel werken en de Wet arbeid & zorg zijn allebei bedoeld om het voor werknemers makkelijker te maken om werk en privé te combineren. En ben je op zoek naar informatie over de Wet werken waar je wilt? Lees dan ook verder. Spoileralert: daarvoor is een wetsvoorstel ingediend, maar dat wetsvoorstel werd in september 2023 verworpen.

Welke rechten geeft de Wet flexibel werken aan werknemers?

De Wet flexibel werken geeft werknemers het recht om hun werkgever te vragen om meer of minder te werken. Verder mogen werknemers vragen om de werktijden aan te passen. Dan kunnen ze bijvoorbeeld hun kinderen naar school brengen. Ook thuiswerken hoort bij de Wet flexibel werken. Want in de wet staat dat werknemers mogen vragen om vanaf een andere werkplek te werken.

De mogelijkheden uit de Wet flexibel werken op een rij. Werknemers kunnen bij de werkgever een aanvraag indienen voor:

 • Meer of minder werken

 • Werken op andere werktijden

 • Werken op een andere werkplek

 • Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren

Wat zijn de regels voor een aanvraag om flexibel te werken?

De wet zegt wanneer een medewerker flexibel werken kan aanvragen:

 • de medewerker moet minstens 6 maanden in dienst zijn.

 • de medewerker moet schriftelijk vragen om de wijziging. Dat kan per post of per e-mail.

 • de medewerker moet de aanvraag op tijd indienen: minimaal 2 maanden voor de datum waarop hij de wijziging wil laten beginnen

 • heeft de medewerker al eerder gevraagd om flexibel te werken? Dan moet hij minstens een jaar wachten om het weer te vragen.

Let op: de Wet flexibel werken geldt alleen voor bedrijven met minimaal 10 medewerkers. Dus als jouw bedrijf kleiner is dan 10 medewerkers, dan kun je natuurlijk wel met je medewerkers overleggen over flexibel werken, maar de wet geeft jouw medewerkers geen recht daarop.

Wat moet de werkgever doen als hij een verzoek voor flexibel werken krijgt?

Krijg je een verzoek van een werknemer om flexibel te werken? Overleg dan eerst met de werknemer. Wat wil de werknemer precies, en kun jij daarvoor zorgen binnen jouw bedrijf?

Als je de aanvraag niet goedkeurt, dan moet je vertellen waarom je dat doet. Net zoals de werknemer de aanvraag schriftelijk moet indienen, moet jij ook schriftelijk reageren. Dat kan per post of per e-mail.

Kan een werkgever een verzoek om flexibel werken afwijzen?

Het is belangrijk dat je op tijd op de aanvraag reageert. Doe dat op zijn laatst 1 maand voor de datum waarop de werknemer de wijziging wil laten beginnen. De wet zegt dat de aanvraag van de werknemer akkoord is als je te laat reageert. Dan moet je het voorstel van de werknemer dus door laten gaan.

De wet zegt wanneer je een verzoek om flexibel werken moet goedkeuren of kunt afwijzen.

Een overzicht:

 • Verzoek om meer of minder te werken

Dit verzoek moet je goedkeuren, behalve als je een goede reden hebt om het af te wijzen. Voorbeelden van goede redenen om het af te wijzen zijn dat er niemand is om het werk over te nemen, dat het problemen geeft met het werkrooster of dat er onvoldoende werk of geld is. Het gaat dus om redenen die te maken hebben met jouw bedrijf.

 • Verzoek om te werken op andere werktijden

Dit verzoek moet je goedkeuren, behalve als je een goede reden hebt om het af te wijzen. Een goede reden is bijvoorbeeld dat een onveilige situatie ontstaat op de werkplek als die werknemer er niet is of dat het problemen geeft met het rooster. Het gaat dus om redenen die te maken hebben met jouw bedrijf.

 • Verzoek om te werken op een andere werkplek

Dit verzoek mag je weigeren, ook als je daarvoor geen goede reden hebt die met jouw bedrijf te maken heeft. Wil je niet dat de werknemer vanaf een andere werkplek gaat werken? Dan moet je dat wel met de werknemer bespreken.

Dus: voor het weigeren van een verzoek om meer of minder te werken of op andere werktijden gelden strengere regels dan voor het weigeren van een verzoek om op een andere plek te werken.

Spreiden van de uren van de werknemer

In de aanvraag om flexibel te werken moet de werknemer ook aangeven hoe hij de uren over de week wil verdelen. Daarover moet je ook een besluit nemen als je de aanvraag goedkeurt. De wet zegt dat je het voorstel van de werknemer goedkeurt, behalve als dat niet van jou gevraagd kan worden. Natuurlijk moet je ook altijd rekening houden met de Arbeidstijdenwet.

De Wet werken waar je wilt

Misschien heb je weleens gehoord over het wetsvoorstel voor de Wet werken waar je wilt. Dat is uiteindelijk geen echte wet geworden, omdat de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft afgekeurd. Omdat het wetsvoorstel voor de Wet werken waar je wilt veel aandacht heeft gehad, toch een korte uitleg.

De coronaperiode heeft het thuiswerken veranderd. Veel mensen vinden het prettig om thuis of op een andere plek dan op kantoor te werken. Het wetsvoorstel Wet werken waar je wilt wilde het werknemers makkelijker maken om te vragen om thuis of op een andere plek te werken. Maar in de Wet flexibel werken is toch ook geregeld dat werknemers daarom mogen vragen?, denk je nu misschien. Dat klopt, maar het wetsvoorstel voor de Wet werken waar je wilt ging daarin een stapje verder. In het wetsvoorstel voor de Wet werken waar je wilt, stond namelijk dat een werkgever het verzoek om thuis te werken niet zomaar mag afwijzen. Je moet dan eerst onderzoeken wat het beste is voor wie ermee te maken heeft. Wat zijn de voor- en nadelen voor jou en het bedrijf, en wat zijn de voor- en nadelen voor de medewerker? Pas dan mag je een besluit nemen.

Maar, het wetsvoorstel Wet werken waar je wilt is geen wet geworden. Dat betekent voor jou dat als een werknemer vraagt om op een andere plek te werken, je dat mag weigeren. Je hoeft geen extra onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van jou en de medewerker. 

Start vandaag nog met maqqie

Maak het jezelf makkelijk en regel online je contracten en uitbetalingen. Wij zorgen voor jouw medewerkers, jij kiest voor maximale vrijheid om te ondernemen. Ontdek hoe jouw personeels- en salarisadministratie sneller en beter kan. We helpen kosteloos bij de overstap indien nodig.